Home arrow O volejbale arrow Novinky
Tuesday, 20 February 2018
 
 
Nákupom podpor VKP

120x300-a.jpg

Hľadáme talenty

Máte doma volejbaluchtivé
dieťa ?
Priveďte ho k nám !!!
0903 425 090
alebo
mailom

Novinky

Nový tím Spartak VKP Myjava

Spojenie je základom úspechu - tvrdia vojaci

Bratislava 27. septembra 2012 (TASR) - Pod spoločným názvom Spartak VKP Myjava budú v novom ročníku volejbalovej extraligy mužov vystupovať VKP Bratislava a Spartak Myjava. Informovali o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave zástupcovia oboch klubov.
"Cieľom tejto spolupráce je pomôcť po volejbalovej stránke obom regiónom, ako aj pomôcť pri vyhľadávaní talentov," uviedol zástupca VKP Bratislava Eduard Hronský. Športový riaditeľ Spartaka Myjava Vladimír Sirvoň ho doplnil: "S možnosťou spolupráce nás oslovil VKP a my sme ju po zrelej úvahe prijali." Oba už bývalé samostatné subjekty budú trénovať a hrávať striedavo v Bratislave (hala VKP v PKO a na Myjave). Tam však momentálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia haly. Tá podľa slov člena výboru a kapitána tímu Andreja Barbierika, ktorý nad ňou dohliada, potrvá ešte asi mesiac.
Sirvoň, ktorý bude aj trénerom tímu, má na súpiske 18 hráčov, v extralige bude hrávať štrnástka. V kádri, ktorý vstúpi do extraligy, je teraz šesť hráčov VKP. Asistentom trénera bude bývalý hráč Myjavy Roman Špaček. Regeneráciu budú hráči z VKP podstupovať na vlastné náklady v Bratislave, hráč Myjavy tiež doma.

(go)

 
Volejbalový amatérsky maratón

V piatok začína o 14:00 v PKO maratón

Podrobnosti

 

 
Otvorený list ministrovi školstva

1.9.2012 - Bratislava

Otvorený list ministrovi školstva PhDr. Dušanovi Čaplovičovi, prezidentovi SOV Františkovi Chmelárovi a riaditeľovi sekcie športu na MŠ SR ing. Ladislavovi Čambalovi

Vážení páni,

kalich trpezlivosti pretiekol. Musíme sa uchýliť k jednej z mála možností, akú v dnešnej dobe máme. Napísať otvorený list popredným funkcionárom, ktorí na Slovensku dozerajú na šport. Vieme, že máte plno inej, dôležitejšej práce, ale prosíme Vás, aby ste si našli pár minút na prečítanie listu a potom poverili kompetentných ľudí dozrieť na stav veci.

Náš volejbalový klub VKP Bratislava je riadnym členom občianskeho združenia Slovenská federácia volejbalu (SVF). Za posledné dva roky sme mali s vedením federácie viacero veľmi závažných sporov, ktoré skončili na súde, to svedčí o nedemokratických praktikách SVF a vytvárania si štátu v štáte.

Tento list Vám však píšeme až na základe skúseností z posledných dvoch prípadov.
Zmluvný hráč nášho klubu dal výpoveď zo zmluvy a podal prestup do iného klubu. Uvádzané dôvody výpovede sme neakceptovali. Vzhľadom k tomu, že ani jeden z nás sa nezaoberá právnickou činnosťou, odovzdali sme prípad advokátovi z firmy Havlát & partners JUDr.Benedikovi, ktorý dôvody výpovede preskúmal a prípad sme dali v júni na súd.Registračná komisia SVF (RK SVF) prípad prešetrila a prestup hráča do druhého klubu schválila, aj keď pracovník komisie mal vedomosť o tom, že sa jedná o občiansko-právny spor, ktorý môže riešiť a rozhodnúť iba súd. Proti rozhodnutiu komisie sme sa odvolali na Arbitrážnu komisiu (AK SVF) a jej právnici nám dali za pravdu. Odvolanie sme vyhrali. Dôvod, ktorý AK SVF uvádza vo svojom rozhodnutí znie, že RK SVF rozhodla predčasne, nakoľko platnosť a účinnosť výpovede hráčskej zmluvy je predmetom občiansko-právneho konania na predmetnom súde v Námestove.
AK SVF zároveň konštatuje, že orgánmi vecne príslušnými na určenie platnosti právneho úkonu, resp. určenia, či zmluvný vzťah medzi stranami je, alebo nie je, sú výhradne súdy Slovenskej republiky a AK SVF by posudzovaním tejto otázky výrazne prekročila svoje právomoci.

Ďalší problém je spor medzi mužskými volejbalovými klubmi a SVF. Uprostred júna kluby hlasovaním schválili štruktúru, systém a schému najvyššej mužskej súťaže na sezónu 2012/2013. Prezident SVF ing. Halanda a viceprezident SVF Singer na spoločnom rokovaní klubov podporovali väčšinu klubov, súťaž kluby odhlasovali a o týždeň z nepochopiteľných príčin Správna rada SVF rozhodnutie klubov neakceptovala, prezident a viceprezident názor zmenili, Správna rada SVF, mimochodom menovaná prezidentom SVF, odsúhlasila diametrálne odlišný spôsob súťaže, ako bol klubmi hlasovaním odsúhlasený. Stanovy SVF sú nastavené tak, že v tomto prípade sa kluby nemajú šancu proti bezprecedentnému rozhodnutiu SR SVF postaviť, odvolať.

Ďalšou kauzou boli naše negatívne skúsenosti s nedodržiavaním zákona a platných vyhlášok pri výkone dopingovej kontroly komisármi Antidopingovej agentúry Slovenska (ADA SR). Hoci dopingoví komisári ADA SR pri výkone svojej činnosti, pri dopingovej kontrole na jeseň v roku 2010 pochybili v niekoľkých bodoch, nedodržiavali zákon a predpisy, Disciplinárna komisia Slovenskej federácie SVF (DK SVF) určila našich funkcionárov Eduarda Hronského a MUDr.Martina Somoru za vinných z marenia dopingovej kontroly. Naši funkcionári neurobili nič zlé, iba bránili práva svojich hráčov.
V odvolacom konaní nám Arbitrážna komisia SVF dala za pravdu, trest zákaz výkonu činnosti na dva roky zrušila. Slovenská federácia volejbalu má aj revízny orgán, Dozornú radu SVF (DR SVF), ktorá revidovala rozhodnutie AK SVF a trest obnovila. Kauzu sme pred dvomi rokmi dali na civilný súd, kompetentní funkcionári boli dva roky v treste a nemohli riadne vykonávať svoju činnosť v našom klube.

Vážení páni, píšeme Vám list s prosbou, aby ste silou svojich osobností dozreli na prípad s výpoveďou hráčskej zmluvy, pretože v týchto dňoch určite dôjde k revíznemu šetreniu na pôde Dozornej rady SVF. Paradoxné na veci je, že AK SVF je zložená z troch právnikov, Mgr. Vlk, JUDr. Duffala a JUDr. Repák. Dozorná rada, konečná odvolacia inštancia SVF je zložená z piatich „právnických laikov“.
Sme rozhodnutí, že ak neuspejeme, budeme v tomto prípade musieť svoju aktivitu obrátiť aj na medzinárodný športový súd CAS, čo nás bude stáť veľmi veľa energie a finančných prostriedkov. Reklama praktík v jednom z úspešných slovenských športov to určite nebude dobrá.Sme však rozhodnutí brániť svoje práva, kričať do sveta nedodržiavanie základných právnych noriem, keď sa ignoruje stav vecí, o ktorých podľa nás má rozhodnúť súd.Určite urobíme maximum pre ukončenie mocenských praktík jedného muža, prezidenta SVF, ing Halandu, zaiste poukážeme aj na Ministerstve vnútra, aké nedemokratické zmeny v stanovách občianskeho združenia v roku 2005 pracovníci ministerstva odsúhlasili.
Od doby, kedy sa stal prezidentom SVF ing.Halanda sa v SVF bežne používajú praktiky nedemokracie, upevňovanie si moci, budujú sa cieľavedomo vlastné pravidlá vo svoj prospech. V žiadnom prípade sa nejedná o spoluprácu s klubmi v prospech športu, ale iba pre vlastný osoh. Viacero problémov, prípadov je rozhodovaných tendečne, neprofesionálne a protekčne.

Vedenie VKP Bratislava:

Husár Ivan
Nocar Zdenek
Hronský Eduard

 
Právo opäť žije

21.8.2012 - Patákov prestup do VT BA, ktorý pred zhruba mesiacom schválila Prestupová komisa SVF, bol v odvolacom konaní Arbitrážnou komisou zrušený.

 

 

 
Zdenko Nocar sa dožíva 70

29.5.2012 - Bratislava

Zdenko Nocár

Zdenko tu bol pri všetkom. Pôsobí v tomto klube - ČH Bratislava,neskôr ŠKP a teraz VKP Bratislava od marca 1968.

Vedúci družstva, masér, rozhodca, športový riaditeľ. Hovorí, že trénovať nikdy nechcel.
Bol pri najväčších úspechoch ČH Bratislava - 3 x majstri ČSSR, víťazi Pohára Európskych majstrov a Pohára víťazov pohárov. Jedenásť krát sa tešil zo zisku titulu VKP Bratislava.
Podpora manželky Noriky (65) bola samozrejmá, jedno dieťa je v médiách, jedno slúži v hale v PKO.
Zdenko sa už pár rokov nedotkne alkoholu, ale cigarety neopustil. Je zdravý ako ryba.
Každý, kto mu chce prísť popriať veľa zdravia, môže sa zastaviť v utorok 29.mája 2012.
Oslavuje v športovej hale v PKO - kde inde.

Pripájame sa ku gratulácii.

 

 
Roman Dvoran má 50

Dňa 28.marca 2012 sa dožíva Roman Dvoran okrúhleho životného jubilea. Svoj športový život zasvätil loptovej hre pod vysokou sieťou. V 80. a 90. rokoch minulého storočia hrával vo veľmi úspešnom družstve Stavbár Žilina ( spolu s ČH Bratislava ako jediným slovenským družstvom v československej extralige), kde so svojimi spoluhráčmi zapĺňal športovú halu na Bôriku 4 tisícovými návštevami ! Bol aj v širšom reprezentačnom výbere ČSSR. Okrem Stavbára Žilina pôsobil v kluboch ČH Bratislava, Matador Púchov a na sklonku aktívnej činnosti aj v zahraničí.

Po ukončení hráčskej kariéry nastúpil na trénerskú dráhu. S mládežníckymi družstvami Stavbár Žilina a neskôr VKM Žilina dosiahol niekoľko titulov Majstra Slovenska. Pôsobil aj v reprezentačných výberoch kadetov a juniorov SR. Jeho trénerskú kariéru podčiarkujú úspechy hráčov – reprezentantov SR napr. Lukáša Diviša - Lokomotiv Novosibirsk, popredného družstva, v súčasnosti asi najkvalitnejšej lige na svete, Mateja Kubša, Mateja Patáka, Tomáša Kriška, Miloša Horníka – hráčov VKP Bratislava, minuloročného majstra slovenskej extraligy mužov.

V súčasnosti Roman pôsobí ako šéftréner a manažér vo VKM Žilina. Aj v tejto sezóne sú mládežnícke družstvá umiestnené na popredných miestach vo svojich súťažiach. V kategórii kadetov a žiakov už majú zabezpečený postup do finále o majstra Slovenska v roku 2012. Oslávencovi želáme do ďalších rokov hlavne zdravie, veľa trpezlivosti, radosti a víťazstiev v osobnom aj v športovom živote.

Jozef Nociar.

Romík VKP Bratislava Ťa miluje

 
<< Začiatok < Predošlá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 49 - 54 z 164
UNITOP SOITRON RUCANOR KOMPAVA TPD Hummel Facebook stránka UNIQUA TASR
Bratislavský samosprávny kraj
Malovaný rovník
Malovaný rovník
Enitech
Nadacia SPP
Bratislava
 
Top! Top!